Trening koncentracji uwagi

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S01

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wiedzy na temat procesu koncentracji uwagi;
  • omówienie sposobów pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową ADHD w szkole;
  • znaczenie koncentracji w osiąganiu dobrych wyników w nauce;
  • prezentacja ćwiczeń wzmacniających koncentrację uwagi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń koncentracji uwagi;
  • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji;
  • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w prowadzeniu zajęć mających
    na celu poprawę koncentracji uwagi u uczniów.;
  • nabycie umiejętności tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się.