Bawimy się czytaniem – doskonalenie umiejętności czytania i pisania poprzez gry i zabawy

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S03

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie przyczyn trudności w nauce czytania i pisania;
  • prezentacja gier i zabawy usprawniających deficyty rozwojowe;
  • prezentacja gir i zabawy doskonalących umiejętnosc pisania i czytania;
  • prezentacja gier i zabaw ułatwiających naukę ortografii.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie umiejętności w zakresie tworzenia gier i zabaw w nauce pisania i czytania;
  • zdobycie umiejętności tworzenia przyjaznej atmosfery sprzyjającej
    zdobywaniu umiejętności czytania i pisania;
  • doskonalenie warsztatu pracy.