Czego potrzebuje uczeń z niepełnosprawnością w szkole?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Aldona Kacpura

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S23

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • rodzaje niepełnosprawności;
 • specyficzne potrzeby uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności;
 • dostosowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów z wybranymi
  rodzajami niepełnosprawności;
 • rola i zadania nauczyciela wspomagającego, nauczycieli przedmiotowych oraz specjalistów;
 • realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • integracja w środowisku rówieśniczym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie wiedzy z zakresu rodzajów niepełnosprawności;
 • poznanie specyficznych potrzeb uczniów wynikających z niepełnosprawnościami;
 • poznanie działań dostosowujących proces edukacyjno-wychowawczy dla uczniów
  z wybranymi niepełnosprawnościami do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń;
 • poznanie roli i zadań nauczyciela wspomagającego, nauczycieli i specjalistów;
 • wymiana doświadczeń w zakresie integracji uczniów z niepełnosprawnościami
  w środowisku rówieśniczym.