Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
z niepełnosprawnościami – praktycznie

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Aldona Kacpura

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S22

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • organizacja kształcenia specjalnego w szkole;
 • charakterystyka potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną;
 • charakterystyka potrzeb ucznia słabowidzącego, słabosłyszącego,
  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi
  potrzebami; edukacyjnymi – podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne;
 • wymiana doświadczeń.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie symptomów specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;
 • udoskonalenie umiejętności analizy zaleceń opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
  wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • udoskonalenie warsztatu pracy w zakresie doboru metod i form pracy z uczniem
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • udoskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb ucznia i planowania pracy z uczniem
  z niepełnosprawnością;
 • poszerzenie umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych
  do indywidualnych możliwości ucznia w praktyce;
 • wymiana doświadczeń.