Retoryka na lekcjach języka polskiego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anetta Grudzień

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 35.00 zł

Numer formy: S14

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • wprowadzene na temat retoryki, jej zasad i historii;
 • retoryka w podstawie programowej;
 • retoryka jako sztuka myślenia i mówienia;
 • arument- rozwinięcie- przykład;
 • nauczyciel jako interesujący mówca;
 • zaprezentowanie technik, które warto stosować do sugestywnego zachęcania
  i przekonywania uczniów, aby chcieli czytać.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • przypomnienie i udostępnienie zestawu metod zachęcania do aktywnego czytelnictwa;
 • udostępnienie zestawu ćwiczeń dotyczących arumentowania;
 • opracowany projekt konkursu edukacyjnego „Szkoła mówców”.