Kształcenie uczniów ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej

Rodzaj formy: warsztaty metodyczne

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S06

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie organizacji i warunków nauczania dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • prezentacja obowiązków placówki edukacyjnej;
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji – IPET, WOPFU;
  • przedstawienie zadań i obowiązków zespołu nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem;
  • prezentacja rodzajów zajęć prowadzonych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • planowanie procesu kształcenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • umiejętność pisania indywidualnego programu terapeutycznego;
  • umiejętność pisania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia;
  • poszerzenie wiedzy na temat organizacji, warunków nauczania, zadań i obowiązków zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze spektrum autyzmu;
  • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.