Struktura programu doradztwa zawodowego w szkole

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Iwona Przewoźnik

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S33

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • struktura programu realizacji doradztwa zawodowego;
  • treści wynikające z przepisów prawa;
  • tworzenie programu doradztwa zawodowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zaktualizuje wiedzę o przepisach prawnych doradztwa zawodowego w szkole;
  • pozna strukturę i zasady tworzenia programu realizacji doradztwa zawodowego;
  • określi możliwości realizacji programu;
  • pozna przykłady dobrych praktyk w realizacji programu doradztwa zawodowego i WSDZ.