Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 210

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 899.00 zł

Numer formy: 238

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
 • polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
 • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie sposobów nowoczesnego planowania nadzoru pedagogicznego
  i wykorzystywania jego wyników w procesie zarządzania szkołą;
 • doskonalenie umiejętności stosowania i tworzenia przepisów prawa;
 • poznanie metod i form motywowania pracowników;
 • inspiracja do budowania zaufania we współpracy i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • poznanie sposobów sprawnego zarządzania finansami i majątkiem szkoły;
 • pozytywna motywacja do rozwoju zawodowego, kreatywności pedagogicznej, współpracy
  z dyrektorem i zespołem nauczycieli.