Autorytet nauczyciela – jak go budować małymi krokami?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogiczne

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 235

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja autorytetu jako wartości;
  • przedstawienie roli autorytetu w wychowaniu młodzieży;
  • tworzenie narzędzi służących budowaniu autorytetu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie i rozwinięcie umiejętności budowania przyjaznych relacji między
    nauczycielami a uczniami;
  • poznanie znaczenia autorytetu w wychowaniu młodzieży;
  • stworzenie narzędzi służących budowaniu autorytetu.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl