Kreatywność nauczyciela inspiracją rozwoju pasji i talentu uczniów

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 233

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja różnych form kreatywności nauczycieli;
  • przedstawienie kreatywności i innowacyjności jako wyzwania dla ucznia i nauczyciela;
  • tworzenie narzędzi służących aktywizowaniu uczniów do twórczego działania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy o roli kreatywności nauczycieli
    w inspirowaniu uczniów do rozwoju pasji i talentów;
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności rozpoznawania potencjału intelektualnego uczniów;
  • poznanie narzędzi służących aktywizowaniu uczniów i twórczego rozwiązywania problemów;
  • stworzenie materiałów metodycznych do treningu twórczości.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl