Bezpieczeństwo, higiena nauczania i ryzyko zawodowe nauczyciela
w szkole/placówce oświatowej

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 231

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne szkoły;
  • warunki higieniczno-zdrowotne w szkole;
  • komfort i higiena pracy w nauczaniu zdalnym;
  • zagrożenia na stanowisku nauczyciela, ryzyko zawodowe;
  • przepisy prawne regulujące zagadnienia określone w temacie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wzmocnienie świadomości o odpowiedzialności za bezpieczne i higieniczne warunki nauczania;
  • zwrócenie uwagi na higienę pracy i zagrożenia w czasie nauczania zdalnego;
  • zapobieganie zagrożeniom na stanowisku pracy nauczyciela, profilaktyka.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl