Innowacje pedagogiczne w świetle przepisów prawa

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Witold Stawski

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 229

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zapoznanie nauczycieli z aktualnym stanem prawnym dotyczącym innowacji;
  • określenie warunków i obowiązków przy wprowadzaniu innowacji;
  • istota i kategorie innowacji;
  • przykłady działań innowacyjnych;
  • ewaluacja innowacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie kategorie innowacji, które można wprowadzić w szkole;
  • zapoznanie z aktualnym stanem prawnym;
  • przygotowanie do wprowadzenia innowacji;
  • wymiana doświadczeń na temat swoich działań innowacyjnych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl