Metodyka kształcenia w nauczaniu zdalnym

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Witold Stawski

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 228

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • rodzaje zdalnego nauczania, różnice między nauczaniem stacjonarnym a zdalnym;
 • zachowanie elementów procesu dydaktycznego (maile, czyli pseudo-nauczanie);
 • organizacja komunikacji między nauczycielem a uczniami i między samymi uczniami;
 • zmieniona rola nauczyciela – zasady postępowania z uczniem (kontrakt, dyżury,
  zabezpieczenie zasobów, mentoring);
 • unikanie błędów metodycznych przy zdalnym nauczaniu;
 • koordynowanie i monitorowanie aktywności ucznia;
 • praca w grupach, dokumenty współdzielone, ocenianie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie zasad prowadzenia zdalnego nauczania;
 • poznanie zmienionych ról nauczyciela i ucznia w kształceniu na odległość;
 • przygotowanie do prawidłowej komunikacji, tak aby zachować proces nauczania;
 • przyswojenie wiedzy na temat efektywnego wykorzystania zdalnego nauczania
  i sprawdzenia wiedzy ucznia.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl