Ocena pracy nauczyciela, samoocena, dodatek motywacyjny
– przydatne informacje

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 225

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja regulacji prawnych w zakresie oceny pracy nauczycieli;
  • określenie czynników warunkujących wystawienie i otrzymywanie satysfakcjonującej oceny pracy;
  • opracowanie szkolnej procedury i narzędzi oceny pracy nauczycieli;
  • doskonalenie umiejętności przedstawiania efektów swojej pracy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie nowych aktów prawnych w zakresie oceny pracy nauczycieli;
  • obiektywizowanie samooceny pracy;
  • podwyższanie poczucia bezpieczeństwa wykonywanej pracy;
  • kształcenie umiejętności nazywania i prezentowania efektów swojej pracy;
  • uczestniczenie w zespołowym opracowaniu procedury i narzędzi oceny;
  • inspirowanie do kreatywności i dalszego rozwoju.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl