Modelowanie postaw uczniów
– od nauczania do aktywnego uczenia się

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 223

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • określenie roli nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów i rodziców w aktywnym uczeniu się;
 • przedstawienie sposobów motywacji sprzyjającej aktywnemu uczeniu się;
 • wybranie metod i form nauczania sprzyjających aktywnemu uczeniu się;
 • tworzenie materiałów dydaktycznych zachęcających do aktywnego uczenia się.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie elementów oceniania sprzyjających nauczaniu i uczeniu się;
 • świadome stosowanie różnych technik motywacyjnych i metod aktywizujących w nauczaniu, uczeniu się;
 • poznanie sposobów tworzenia materiałów dydaktycznych zachęcających do aktywnego uczenia się;
 • doskonalenie systemu oceniania, przy wykorzystaniu metod aktywizujących i technik motywacyjnych;
 • doskonalenie umiejętności oceniania, motywowania i aktywizowania uczniów;
 • poznanie sposobów opracowywania materiałów dydaktycznych wspierających proces
  aktywnego uczenia się.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl