Kodowanie w przedszkolu i klasach I-III

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Magdalena Sadowska, Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 222

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • rozwijanie kompetencji informatycznych u dzieci;
  • zaprezentowanie gier i zabaw z wykorzystaniem mat do kodowania;
  • mata do kodowania – gry i zabawy;
  • przygotowanie własnych materiałów do pracy z dziećmi;
  • przykłady zajęć z wykorzystaniem robotów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie wiedzy na temat kodowania i algorytmiki w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej;
  • zdobycie umiejętności tworzenia gier i zabaw nie tylko na macie do kodowania;
  • poznanie możliwości wykorzystania robotów na zajęciach szkolnych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl