Nauczanie zdalne małych dzieci

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Magdalena Sadowska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 221

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • akty prawne dotyczące kształcenia zdalnego;
 • metody i formy kształcenia na odległość;
 • trudności w organizacji zdalnego nauczania dzieci młodszych;
 • narzędzia i materiały do wykorzystania w pracy zdalnej z uczniami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zdobycie wiadomości z zakresu organizacji zdalnego nauczania dzieci młodszych;
 • poznanie metod i form kształcenia na odległość;
 • pozyskanie informacji na temat narzędzi, stron internetowych
  oraz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w pracy zdalnej z uczniem;
 • umiejętność posługiwania się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem
  narzędzi cyfrowych oraz zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl