Zabawy plastyczne przy muzyce

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogiczne

Prowadzący: Magdalena Sadowska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 220

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie aktywności twórczej dziecka jako jego naturalnej potrzeby
  oraz niezbędnego elementu prawidłowego rozwoju i wzrastania;
 • prezentacja muzyki jako źródła twórczej inspiracji w aktywności plastycznej dzieci;
 • analiza roli nauczyciela w twórczości dziecięcej;
 • pokaz zabaw plastycznych przy muzyce wspierających rozwój motoryczny i umysłowy dziecka.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy w zakresie aktywności twórczej dziecka jako niezbędnego elementu
  prawidłowego rozwoju i wzrastania;
 • zdobycie wiedzy w zakresie organizacji zabaw plastycznych z wykorzystaniem muzyki;
 • poznanie roli nauczyciela w twórczości dziecięcej;
 • stworzenie przykładowych prac plastycznych w oparciu o wskazówki prowadzącego.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl