Wychowanie i profilaktyka dziś – korzenie i skrzydła.
Szanse i zagrożenia

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogiczne

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 219

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania;
  • źródła współczesnych problemów wychowawczych;
  • skuteczne strategie wychowawczo-profilaktyczne;
  • efektywne działania wychowawcze.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • usystematyzowanie wiedzy z zakresu podstaw wychowania;
  • zwrócenie uwagi na współczesne czynniki zagrażające prawidłowemu rozwojowi dzieci;
  • pogłębienie wiedzy na temat skutecznych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych;
  • rozwijanie umiejętności pozytywnego towarzyszenia i wspierania dziecka i nastolatka w rozwoju.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl