Dlaczego wychowanie do wartości
i burzenie błędnych przekonań normatywnych to podstawowe
strategie wychowawczo – profilaktyczne w szkole?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 218

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • ryzykowne zachowania dzieci młodzieży;
 • źródła powstawania przekonań normatywnych młodych ludzi;
 • skuteczne strategie wychowawcze i profilaktyczne;
 • wartości i ich miejsce w wychowaniu i profilaktyce;
 • praktyczne rozwiązania metodyczne.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie wiedzy na temat skutecznych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych
  w zakresie budowania systemu wartości i burzenia błędnych przekonań normatywnych
  w kontekście przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie umiejętności stosowania metod aktywizujących w pracy wychowawczo-profilaktycznej.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl