Wychowanie i profilaktyka we współpracy z rodzicami.
Jak wspólnie zadbać o prawidłowy rozwój dziecka i ucznia?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 217

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy prawne współpracy szkoły i rodziców;
  • obszary współpracy nauczycieli i rodziców w wychowaniu i profilaktyce;
  • podstawy dobrego kontaktu z rodzicami;
  • wspólne towarzyszenie rozwojowi młodego człowieka;
  • metody i formy współpracy z rodzicami poprzez dialog i aktywizację.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • rozwijanie umiejętności pozytywnego towarzyszenia i wspierania dziecka i nastolatka w rozwoju;
  • pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru efektywnych form i metod współpracy z rodzicami;
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji wychowawczych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl