Internet, seksualizacja, pornografia i inne zagrożenia rozwoju
psychoseksualnego młodego człowieka
– wyzwania dla wychowawców, nauczycieli i rodziców

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 216

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • źródła współczesnych problemów wychowawczych;
 • przykłady zaburzeń rozwoju psychoseksualnego;
 • warunki i podstawy prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne wychowawców i rodziców.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie wiedzy na temat wpływu współczesnych mediów na rozwój dzieci i młodzieży
  oraz źródeł problemów wychowawczych;
 • poszerzanie wiedzy w zakresie podstaw działań wychowawczych i psychoprofilaktycznych;
 • rozwijanie umiejętności tworzeniem warunków wychowawczych do prawidłowego rozwoju dzieci
  w szkole i w domu.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl