Poznać, zrozumieć dziecko.
Praca z dzieckiem autystycznym

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 213

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie czynników kształtujących zachowanie dziecka z autyzmem;
 • prezentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i aktualnych przepisów;
 • przedstawienie spektrum zaburzeń autyzmu i czynników kształtujących zachowanie dziecka;
 • tworzenie strategii postępowania terapeutycznego z dzieckiem ze spektrum autyzmu;
 • prezentacja metod wspierających naukę umiejętności społecznych i budowania samoświadomości.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zdobycie wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu;
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat rozwoju dziecka/ucznia z autyzmem;
 • uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wyzwań i trudności wychowawczych dziecka
  ze spektrum autyzmu;
 • zrozumienie funkcji trudnych zachowań i umiejętność zaplanowania strategii terapeutycznej;
 • praktyczne poznanie oddziaływań środowiska zewnętrznego na dziecko z autyzmem
  – ćwiczenie „oszukane zmysły”;
 • poznanie asertywnego spojrzenia na wychowanie dziecka z autyzmem.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl