Głos w pracy nauczyciela – znaczenie, problemy, profilaktyka

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 212

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie prezentacji multimedialnej „Głos podstawowym narzędziem w pracy nauczyciela”;
 • uświadomienie znaczenia działań profilaktycznych;
 • uświadomienie roli poczucia humoru w radzeniu sobie z codziennym stresem, mającym znaczący
  wpływ na aparat głosowy;
 • zapoznanie ze sposobami dbania o głos i jego skutecznej ochrony w życiu codziennym
  – środki nawilżające, zmiękczające, odżywiające, przeciwzapalne i bakteriobójcze
  w suchości gardła i jamy ustnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie sposobów dbania o głos i jego skutecznej ochrony w życiu codziennym;
 • wdrażanie do świadomej pracy nad głosem i ochrony aparatu głosowego;
 • opanowanie podstaw z zakresu emisji, higieny i profilaktyki zaburzeń głosu;
 • kształcenie techniki prawidłowego oddychania, praca nad postawieniem głosu,
  ćwiczenia oddechowe, emisyjne, artykulacyjne oraz ćwiczenia na dobrą dykcję – codzienna rozgrzewka,
  teksty do ćwiczeń na dobrą dykcję, praca nad oddechem przeponowo-żebrowym: „Piesek”,
  ćwiczenia oddechowe: „Drwal”, „Narciarz”, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy inhibicyjno-incytacyjne,
  na zmienne tempo, ze zmianą dynamiki.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl