„Warto się cieszyć” – działania prewencyjne prozdrowotne
w czasach pandemii/nauki zdalnej

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 211

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie prezentacji multimedialnej „Warto się cieszyć – działania prewencyjne
  prozdrowotne w czasach pandemii/nauki zdalnej”;
 • uświadomienie znaczenia działań profilaktycznych;
 • uświadomienie roli poczucia humoru w radzeniu sobie z codziennym stresem;
 • przedstawienie dwóch sposobów komunikowania się, nazwanych symbolicznie:
  tzw. „językiem szakala” i tzw. „językiem żyrafy” zw. „językiem serca”;
 • przedstawienie korzyści ze stosowania „języka żyrafy” w życiu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zrozumienie wartości stosowania koncepcji porozumiewania się Marshalla B. Rosenberga
  nazwanej; „Porozumieniem bez przemocy” w życiu codziennym w przedszkolu/szkole;
 • tworzenie ćwiczeń – dialogów, zamieniając „język szakala” na język żyrafy – ćwiczenie
  „Wrzuć stres do kapelusza”;
 • tworzenie planu dnia i najbliższego tygodnia w oparciu o cele SMART;
 • poznanie sposobów pracy nad sobą, na podstawie dokonanej samooceny
  w zakresie trenowania pożądanych zachowań – ćwiczenie „Skąd czerpię najwięcej sił?”.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl