Sztuka mediacji i negocjacji
w pracy nauczyciela przedszkola

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 210

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie pojęć: złość, agresja i przemoc;
 • rozpoznawanie cech charakterystycznych dla sytuacji przemocy rówieśniczej;
 • analizowanie form agresji w przedszkolu;
 • zabawy i ćwiczenia integrujące sposobem na dobry klimat w grupie;
 • współpraca z rodzicami dzieci gwarantem skuteczności oddziaływań
  wychowawczych w przedszkolu;
 • stosowanie zasad konstruktywnej komunikacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • rozróżnianie pojęć: złości, agresji i przemocy rówieśniczej;
 • poznanie sposobów postępowania w placówce w przypadku agresji u dzieci;
 • rozumienie, jak tworzą się podziały w grupie i społeczeństwie;
 • wskazywanie cechy postawy tolerancyjnej;
 • poznawanie społecznych skutków odrzucenia i wykluczenia osób i grup społecznych;
 • rozumienie konieczności działań, mających na celu akceptację inności i wzajemnej współpracy;
 • rozwinięcie umiejętności zaplanowania i zorganizowania zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń
  i zabaw integracyjnych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl