Nauczyciel w tempie slow – czyli jak się nie wypalić?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 209

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie prezentacji multimedialnej „Nauczyciel w tempie slow, czyli jak się nie wypalić”;
 • przedstawienie problematyki stresu i wypalenia zawodowego – przyczyny, syndromy i stopnie;
 • rozpoznawanie syndromów stresu i stopnia wypalenia zawodowego;
 • uświadomienie znaczenia działań profilaktycznych;
 • tworzenie planu dnia, tygodnia, miesiąca, roku;
 • uświadomienie roli poczucia humoru w radzeniu sobie z codziennym stresem.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • nabycie wiedzy na temat stresu w zawodzie nauczyciela – teorie, przyczyny, syndromy, stopnie;
 • poszerzenie samoświadomości nauczycieli w zakresie rozpoznawania i diagnozowania stopnia
  wypalenia zawodowego;
 • poznanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zjawisku;
 • stworzenie planów do realizacji na przyszłość w oparciu o cele SMART: planu dnia, tygodnia, miesiąca.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl