Psychorysunek i bajka w terapii dzieci

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 208

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja multimedialna „Psychorysunek i bajka w terapii dzieci”;
 • rola bajki w procesie wychowania dziecka;
 • rola bajkoterapii w kontekście oswajania negatywnych emocji i radzenia sobie
 • z sytuacjami lękotwórczymi;
 • poznanie cech, rodzajów bajek terapeutycznych – metodyka i wytyczne do planowania terapii;
 • planowanie i organizowanie procesu nauczania i wychowania przez nauczyciela z uwzględnieniem
  bajki dydaktycznej, ”bajki dla niejadków”, bajki terapeutycznej, która „leczy”, „bajecznych mikstur”,
  bajki-rymowanki.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania i wychowania
  z uwzględnieniem bajki dydaktycznej, terapeutycznej, która „leczy”, „bajecznych mikstur”,
  bajki „dla niejadków”, bajki-rymowanki;
 • poznanie walorów terapeutycznych i dydaktycznych przykładowych bajek i baśni oraz ich funkcji
  w życiu dzieci;
 • porównanie współczesnych produkcji telewizyjnych i internetowych, w celu selektywnego
  spojrzenia na prezentowane treści;
 • zachęcanie do korzystania z literatury dla dzieci w toku codziennej pracy i rozbudzania zamiłowania
  do niej poprzez ciekawe zajęcia, zabawy i inscenizacje, dziecięcą dramę i storytelling.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl