Analiza ilościowa i jakościowa egzaminów zewnętrznych

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 204

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • różnice między analizą ilościową i jakościową egzaminu zewnętrznego;
 • analiza ilościowa egzaminu zewnętrznego;
 • analiza jakościowa egzaminu zewnętrznego;
 • wnioski do wykorzystania w procesie kształcenia wynikające z analizy ilościowej
  i jakościowej egzaminu zewnętrznego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie zasad dokonywania analizy ilościowej i jakościowej egzaminu zewnętrznego;
 • poznanie korzyści płynących z dokonania właściwej analizy ilościowej
  i jakościowej egzaminu zewnętrznego;
 • dostęp do przykładowego raportu po egzaminie zewnętrznym.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl