Organizacja pracy szkoły przyjaznej uczniowi z chorobą przewlekłą

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 203

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu organizacji pracy szkoły, edukacji i opieki nad uczniami
  z chorobami przewlekłymi;
 • upowszechnienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania uczniów z chorobami przewlekłymi
  oraz działań szkoły w zakresie zaspokajania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • podnoszenie jakości kształcenia i wychowania;
 • dobrostan kadry jako element znaczący w budowaniu relacji z uczniem z chorobą przewlekłą;
 • wsparcie społeczne i funkcjonowanie uczniów z chorobą przewlekłą w szkole i poza nią.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • podnoszenie jakości kształcenia i wychowania;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o podstawowe przepisy
  i aspekty prawne i praktyczne dotyczące funkcjonowania ucznia z chorobą przewlekłą;
 • doskonalenie umiejętności pracy zindywidualizowanej;
 • wymiana dobrych praktyk.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl