Lekcja szyta na miarę – indywidualizacja,
metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 202

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • znaczenie procesu indywidualizacji w edukacji przedmiotowej;
 • prezentacja różnych sposobów i metod indywidualizowania pracy z uczniami podczas
  zajęć lekcyjnych i pracy w domu;
 • prezentacja i analiza różnych zadań i narzędzi pozwalających na stosowanie indywidualizacji
  i uwzględnianie potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • prezentacja i analiza metod pozwalających na pracę z uczniem zdolnym i uczniem
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • wykorzystanie narzędzi cyfrowych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy na temat indywidualizowania pracy z uczniami;
 • zdobycie umiejętności stosowania różnych metod indywidualizowania pracy
  z uczniami podczas lekcji i w domu;
 • zdobycie umiejętności tworzenia zadań, poleceń i narzędzi pozwalających na stosowanie
  indywidualizacji i uwzględnianie potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • poznanie różnych narzędzi cyfrowych ułatwiających pracę z uczniem o specjalnych
  potrzebach edukacyjnych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl