Efekt synergii, czyli jak
pracować w zespole nauczycielskim i uczniowskim?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 199

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • założenia i cele pracy zespołowej;
  • warunki dobrej i efektywnej pracy zespołowej;
  • efekt synergii – prawda czy mit?
  • stworzenie poradnika dla tworzącego i kierującego pracą zespołową w klasie,
    zespole przedmiotowym, komisji zadaniowej, organizacjach szkolnych etc.
  • wykorzystanie narzędzi cyfrowych do pracy zespołowej nauczycieli i uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat efektywnej pracy zespołowej;
  • poszerzenie wiedzy na temat skutecznych metod pracy zespołowej;
  • poznanie efektywnych sposobów wykorzystania różnych aplikacji w pracy zespołowej.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl