Wychowywać do wartości – potrzeba czy konieczność?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 198

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie problemu – jak we współczesnym świecie wychowywać w szkole do wartości?
  • postawy dyrektora, nauczycieli, pracowników szkoły i ich wpływ na kształtowanie postaw uczniów;
  • rola współpracy z rodzicami w budowaniu jednolitych oddziaływań wychowawczych
    w kluczowych aspektach.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie refleksji na temat własnych wartości w pracy z uczniami;
  • zdobycie umiejętności dostrzegania uważnego i świadomego własnego wpływu
    zamierzonego i niezamierzonego na kształtowanie postaw uczniów.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl