Rodzic roszczeniowy w szkole – jak sobie radzić?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 197

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • pojęcie roszczeniowej postawy;
 • rozróżnienie świadomej oraz nieświadomej postawy roszczeniowej;
 • budowanie pozytywnych relacji z uczniem i jego rodzicami/opiekunami;
 • wykorzystanie zasad efektywnej komunikacji oraz postawy asertywności w komunikacji z rodzicami;
 • sposoby ograniczania barier komunikacyjnych w kontakcie z rodzicami/opiekunami;
 • zasady rozmowy z roszczeniowym rodzicem;
 • sposoby postępowania w sytuacjach trudnych emocjonalnie – złość,
  agresja, osądzanie a także zrzucanie odpowiedzialności;
 • pułapki psychologiczne – jak w nie nie wpadać?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy o mechanizmach roszczeniowych zachowań;
 • zdobycie umiejętności zadbania o profesjonalizm w kontaktach z rodzicami;
 • pogłębienie refleksji na własne kontakty z rodzicami roszczeniowymi.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl