Gdy współpraca się nie układa – trudne sytuacje
we współpracy z rodzicami

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 196

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zrozumienie jako warunek współpracy – jak zrozumieć współczesnych rodziców?
  • analiza pozycji w kontakcie z rodzicem – postawy interpersonalne;
  • rozmowa z rodzicem o problemach dziecka – warunki konieczne;
  • poznanie ciekawych strategii i technik komunikacyjnych ułatwiających porozumiewanie się.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do współpracy z tzw. „trudnym” rodzicem;
  • pogłębienie wiedzy o własnych zasobach;
  • wprowadzenie do swojej praktyki przydatnych sposobów pracy z rodzicami;
  • wzrost pewności siebie w relacjach z rodzicami.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl