Co warto wiedzieć o depresji,
by skutecznie wspierać uczniów?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 195

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • analiza przyczyn, objawów, masek depresji u dzieci młodzieży;
 • rozróżnianie myśli i tendencji samobójczych – jak na nie reagować?
 • szacowanie ryzyka samobójstwa;
 • omówienie przyczyn i funkcji samookaleczeń;
 • analiza zadań szkoły i nauczyciela - prawny aspekt zagadnienia;
 • stworzenie miniporadnika Jak rozmawiać z uczniem?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie wiedzy o depresji, samookaleczeniach i zachowaniach samobójczych dzieci i młodzieży;
 • nabycie umiejętności właściwego reagowania na depresję, samookaleczenia,
  myśli i deklaracje samobójcze w szkole;
 • redukcja lęku związanego z reagowaniem w sytuacjach emocjonalnie trudnych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl