Nauczyciel w obliczu nowych wyzwań wychowawczych

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 194

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie najważniejszych wniosków płynących z badań prowadzonych w okresie pandemii;
 • opracowanie planu pracy wychowawczej z klasą dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów;
 • nowe/stare wyzwania wychowawcze;
 • nowe problemy i umiejętne ich rozpoznawanie;
 • rozpoznawanie niepokojących sygnałów w zachowaniach uczniów;
 • rola zespołów wychowawczych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • uwrażliwienie na nowe problemy uczniów;
 • wnikliwsze rozpoznawanie niepokojących sygnałów;
 • uporządkowanie wiedzy na temat kompetencji nauczyciela, wychowawcy
  i szkolnych specjalistów.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl