Praca w grupach – sposób na rozwijanie kompetencji kluczowych

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 193

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przypomnienie, czym są umiejętności kluczowe, umiejętności twarde i umiejętności miękkie;
  • poznanie zalet i zagrożeń wynikających z pracy grupowej;
  • wskazanie przykładów ćwiczeń rozwijających kompetencje kluczowe w pracy grupowej;
  • umiejętne łączenie tradycyjnych form i metod pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie rodzajów kompetencji, jakie powinien opanować uczeń;
  • zrozumienie wagi holistycznego rozwoju umiejętności uczniów;
  • rozwijanie umiejętności łączenia nowoczesnych i tradycyjnych metody pracy z uczniem;
  • zrozumienie, że umiejętność pracy zespołowej jest niezbędną kompetencją XXI wieku;
  • opracowanie ćwiczeń dla grup, które rozwijają kompetencje kluczowe.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl