Zasoby i narzędzia IT dostępne
w sieci sprzyjające pracy w zespołach i działaniu
w projektach międzyszkolnych

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 192

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • zapoznanie z różnymi sposobami tworzenia zespołów w klasach;
 • przypomnienie zapisów podstawy programowej w odniesieniu do metody projektu;
 • poznanie narzędzi sprzyjających współpracy w grupach;
 • wskazanie przykładów dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie różnych sposobów łączenia uczniów w zespoły;
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z narzędzi wspierających nauczyciela
  w dzieleniu uczniów na grupy;
 • nabycie umiejętności swobodnego wykorzystania narzędzi wspierających
  pracę zespołową: Canva, Wakelet, Jambord i innych;
 • poznanie sposobów wspólnego tworzenia mapy myśli, prezentacji,
  interaktywnych książeczek, komiksów, itp.
 • nabycie umiejętności współpracowania z innymi szkołami, np. w projektach eTwinning.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl