Jak motywować ucznia do planowania własnej
kariery edukacyjno-zawodowej?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 191

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie roli szkoły w zakresie odpowiedzialnego planowania kariery
  edukacyjno-zawodowej ucznia na każdym etapie kształcenia;
 • zapoznanie z metodami, które służą budowaniu motywacji i zaangażowania uczniów
  do odpowiedzialnego wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia;
 • udzielanie wsparcia uczniom w planowaniu i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej motywacji;
 • doskonalenie własnego warsztatu pracy nauczycieli w zakresie realnego
  wspierania motywacji wewnętrznej uczniów;
 • rozwinięcie umiejętności związanych z zachęcaniem uczniów
  do wzięcia odpowiedzialności za planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl