Kształcenie kompetencji miękkich u uczniów zadaniem rady pedagogicznej

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogiczne

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 190

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja kompetencji miękkich i ich roli w życiu zawodowym i społecznym;
  • przedstawienie sposobu kształcenia kompetencji miękkich u uczniów;
  • omówienie metod pozwalających kształcić kompetencje miękkie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat kompetencji miękkich;
  • poznanie wpływu wybranych kompetencji na rozwój osobisty i społeczny uczniów;
  • rozwijanie umiejętności związanych z kształceniem kompetencji miękkich u uczniów.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl