Odpowiedzialne korzystanie
z zasobów Internetu

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 188

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • Internet a prawa autorskie;
  • korzystanie z sieci przez dzieci i młodzież;
  • bezpieczeństwo w sieci – aktualne zagrożenia społeczne;
  • profilaktyka, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku e-uzależnień.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie w jaki sposób bezpiecznie korzystać z e-zasobów – prawa autorskie;
  • nabycie umiejętności wykorzystania w pracy nauczyciela otwartych zasobów edukacyjnych;
  • poznanie zagrożeń w sieci;
  • uporządkowanie wiedzy o objawach i konsekwencjach e-uzależnień.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl