Jak wykorzystać Office 365: Teams i inne aplikacje w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Marlena Kowalska, Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 186

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • planowanie i prowadzenie lekcji i innych zajęć w formie online;
 • praca w grupach z wykorzystaniem narzędzi Office 365;
 • aplikacje pakietu jako wsparcie dla ucznia i nauczyciela dla efektywnej nauki w domu;
 • przykłady dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie mechanizmu pracy w aplikacji Teams;
 • zdobycie umiejętności wykorzystania aplikacji: PowerPoint, Word, Excel, Sway, Forms, OneDrive
  również w nauczaniu stacjonarnym;
 • poznanie zasad pracy w grupach, w tym metodą projektową, z aplikacjami Office 365
  i z nim współpracującymi;
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania pakietu podczas efektywnego uczenia się w domu
  (przesyłanie prac domowych, indywidualne konsultacje, dzielenie się doświadczeniem, itp.);
 • poznanie przykładowych ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia lekcji
  w formie łączonej (jednocześnie stacjonarnej i zdalnej).

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl