Prawo oświatowe dla nauczycieli
i dyrektorów

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 185

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • stosowanie prawa powszechnego i lokalnego;
 • ustawy i rozporządzenia – gdzie ich szukać i jak wykorzystywać;
 • przegląd zapisów podstawowych aktów prawnych obowiązujących w oświacie;
 • ustawa prawo oświatowe;
 • ustawa o systemie oświaty;
 • ustawa karta nauczyciela.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie podstawowych aktów prawnych obowiązujących w oświacie;
 • rozszerzenie wiedzy w zakresie zapisów ustawy prawo oświatowe;
 • rozszerzenie wiedzy w zakresie zapisów ustawy o systemie oświaty;
 • rozszerzenie wiedzy w zakresie zapisów ustawy karta nauczyciela;
 • rozszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia i stosowania prawa wewnętrznego.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl