Agresja w szkole/przedszkolu, zasady bezpieczeństwa
wynikające z prawa powszechnego i wewnętrznego

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 184

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i zachowań agresywnych
  w szkole wynikające z prawa powszechnego i wewnętrznego;
 • przyczyny zachowań agresywnych;
 • rodzaje, przejawy zachowań agresywnych uczniów/wychowanków;
 • rekomendacje dla działań nauczycieli;
 • procedury postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole/przedszkolu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w szkole wynikających
  z prawa powszechnego i wewnętrznego;
 • rozszerzenie wiedzy na temat zachowań agresywnych uczniów/wychowanków;
 • poznanie rodzajów zachowań agresywnych i procedur postępowania w sytuacji wystąpienia
  agresji wśród dzieci i młodzieży;
 • wymiana doświadczeń.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl