Wewnętrzne akty prawne w szkole – struktura i zasady tworzenia

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 183

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentowania pracy szkoły/przedszkola;
  • podstawowe regulacje prawne dotyczące statutów szkół;
  • budowa statutu;
  • przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły, przedszkola;
  • nowelizacja statutu;
  • uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących wewnętrznych aktów prawnych w szkole/przedszkolu;
  • poprawne budowanie statutu szkoły podstawowej;
  • utrwalenie wiedzy na temat wprowadzania zmian do statutu;
  • rozszerzenie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania uchwał rady pedagogicznej.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl