Kompendium wiedzy prawnej
w zakresie awansu zawodowego
i oceny pracy nauczycieli

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 182

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli;
 • podstawowe regulacje prawne zawarte w ustawie Karta Nauczyciela;
 • wymagania niezbędne do nadawania nauczycielom kolejnego stopnia awansu zawodowego;
 • kwalifikacje nauczycieli, długość stażu, plan rozwoju zawodowego, rozpoczęcie,
  przedłużenie, przerwanie stażu;
 • postępowanie egzaminacyjne, kwalifikacyjne, opiekun stażu, ocena;
 • podstawowe regulacje prawne wynikające z rozporządzenia MEN z 26.07. 2018 r.
  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie podstawowych regulacji prawnych dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego,
  mianowanego i dyplomowanego zawartych w: Ustawie Karta Nauczyciela, rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r.
  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23.08.2019 r.
  zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl