Odpowiedzialność prawna nauczyciela, dyrektora szkoły/placówki

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 181

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności prawnej
  nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli;
 • odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły jako
  funkcjonariusza publicznego;
 • odpowiedzialność cywilna;
 • odpowiedzialność pracownicza;
 • odpowiedzialność karna;
 • odpowiedzialność za wykroczenia;
 • odpowiedzialność dyscyplinarna.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie podstawowych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności nauczyciela
  i dyrektora szkoły jako funkcjonariuszy publicznych;
 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności cywilnej;
 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności pracowniczej;
 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności karnej;
 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za wykroczenia.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl