Jak organizować w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną
i kształcenie specjalne zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 180

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  i kształceniu specjalnemu po zmianach w prawie oświatowym;
 • organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  i kształcenia specjalnego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
 • tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia;
 • przygotowanie przestrzeni w szkole i klasie;
 • trudne zachowania uczniów – jak przeciwdziałać i reagować?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie podstawy prawnej i definicji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • poznanie organizacji i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • poznanie aktualnych przepisów dotyczących doradztwa zawodowego;
 • poznanie podstawowych przepisów dotyczących kształcenia specjalnego
  i jego dokumentowania;
 • wymienianie doświadczeń.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl