TIK? – Zawsze tak! – technologie informacyjno-komunikacyjne
w nauczaniu

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 178

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • znaczenie narzędzi cyfrowych w kształceniu tradycyjnym i na odległość;
 • TIK jako narzędzie a nie cel edukacyjny;
 • efektywne zastosowanie TIK w pracy z uczniami;
 • prezentacja narzędzi umożliwiających ocenianie i badanie stopnia opanowania wiedzy
  i umiejętności przez uczniów;
 • prezentacja narzędzi cyfrowych umożliwiających tworzenie gier edukacyjnych, kart pracy,
  zadań do pracy indywidualnej i grupowej oraz planowanie pracy z uczniami i komunikację;
 • tworzenie narzędzi edukacyjnych – testów i quizów online, gier edukacyjnych,
  kart pracy, zadań z wykorzystaniem różnych aplikacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • stworzenie banku TIK-owych pomocy do lekcji;
 • poznanie różnych aplikacji wspomagających pracę nauczyciela;
 • poszerzenie kompetencji cyfrowych;
 • poznanie efektywnych sposobów wykorzystania różnych aplikacji
  i programów przydatnych w pracy stacjonarnej i kształceniu na odległość;
 • uzyskanie dostępu do padletu tematycznego i tutoriali.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl